//Biyoyakıt nedir? Biyoyakıt üretiminin Meksika’da neden olduğu sorunlar

Biyoyakıt nedir? Biyoyakıt üretiminin Meksika’da neden olduğu sorunlar

Biyoyakıt üretiminin olumsuz sonuçları

Mısır, buğday ve palmiye ağaçları gibi bitkilerden elde edilen biyoyakıtlar, daha şimdiden çevre felaketlerine neden olmakta, insanların, hayvanların, kuşların ve böceklerin açlıktan ölmesine neden olmaktadır.

Biyoyakıtların karbon salınımının az olması, biyoyakıta yönelik eleştirilerin önünü alamamaktadır.

Sadece daha fazla kar elde etsinler diye insanların, bitkilerin, kuşların ve böceklerin hayatı tehlikeye atılmakta, yok sayılmakta, başta mısır, palmiye ve buğday olmak üzere kritik bitkiler elit sınıfların etil alkol üretimine terk edilmektedir.

Manyok bitkisinden nişasta elde edilir.

Manyok bitkisinden nişasta elde edilir.

Sahra Altı Afrikası bölgesindeki manyok bitkisi de mısır benzeri kurbanlardandır. Köklerinden nişasta yapılan ve 150 kadar çeşidi olan manyok bitkisi, sütleğengiller familyasına aittir.  Her türlü toprakta yetişir. Gübre veya bakım gerektirmez. Zararlı böceklere karşı bitkinin kendisini koruma özelliği vardır. Bu özelliği ile, tamamen organiktir.

Sadece Orta Amerika veya Afrika’daki değil, Güneydoğu Asya’daki tropikal ormanlar da biyoyakıt çıkartılabilecek yağlı palmiye ağaçları oluşsun diye hunharca katledilmekte ve yakılmaktadır.

Mısırdan elde edilen etil alkolün üretim esnasında neden olduğu atık maddelerin çevresel zararları ABD’yi kullanım arttıkça daha fazla etkileyecektir.

Mısır unu ve tortillaların yüksek fiyatları, yeni dünya düzeninin, daha doğrusu düzensizliğinin bir sonucudur. Acımasızlık, zalimlik ve doğa katliamının göstergesidir.

Meksika’daki mısır fiyatlarındaki artış, fiyat artışının insan hayatına ve ekonomiye yansımaları, hatta etil alkol üretiminde olduğu gibi çevresel zararları Orta Doğu’dan Orta Batı’ya kadar mısır benzeri olayların birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını göstermektedir.

Kar oranı he ne olursa olsun, ticaret anlayışının insanlar, besi hayvanları ve kümes hayvanları üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilmemelidir.

Devlet tarafından sübvanse edilen ve korunan şirket çıkarları Meksika’da, Brezilya’da, Afrika’da ve Güneydoğu Asya dağlarında açlıktan ölen insanlardan daha değerli olmamalıdır.

Bütün bu nedenlerle; ticaret antlaşmaları gerçek anlamda demokratik anlayışla yapılmalı, ABD örneğinde olduğu gibi zaten devlet tarafından korunan, sübvanse edilen elit çevreler ‘çok daha fazla kar elde etmeleri için’ pervasızca korunmamalıdır.

TREND ANALİZ:  Facebook gazetecilik projesi nedir? Proje neleri amaçlıyor?

Sonuç:

Bu yazımızda özel dosya olarak biyoyakıt/biyolojik yakıt üretiminin Meksika’ya olan etkilerini analiz ettik.

Meksika örneğinde görüldüğü gibi, hammadde olarak mısır bitkisini etanole dönüştürüp, etanolden, ya da etil alkolden enerji elde edilirken neden olacağı sonuçlar iyi değerlendirilmelidir. Bu noktada emperyalist amaçlar göz ardı edilmeli, Washington’daki insanların refahı uğruna, Meksika halkı açlık ve sefalete sürüklenmemelidir.

Çoğunlukla Orta Doğu Bölgesi’nde yer alan fosil kaynaklı yakıt rezervleri er veya geç bitecektir. Kısaca üzerinde durduğumuz biyolojik yakıtlar dahil olmak üzere, çok çeşitli yakıt kaynakları fayda ve sakıncaları göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.

İnsanların ve hayvanların temel gıda maddelerinden birisi olan mısırdan enerji elde etmek yerine, ‘yenilenebilir enerji kaynakları’na ağırlık verilmelidir.

Kendi topraklarında ürettiği mısır tarlalarını Amerikalı tüccarlara kaptıran Meksika devletinin hazin durumundan Türkiye’yi idare edenler de ders almalıdır.

Sanayileşme kadar tarımın da bir devletin refah içerisinde yaşaması için ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.

“Türkiye’de buğday ve mısır üretimi pahalı oluyor. Ukrayna ve Rusya’dan daha ucuza alırız! En iyisi üretimi bırakalım!” politikası bizi Meksika’nın durumuna düşürecektir.

“Türkiye’de et ve süt hayvancılığı çok pahalı. En iyisi Arjantin’den angusları ithal edelim” mantığı da tekrar değerlendirilmelidir.

Amerika’nın bugün bile kendi çiftçisini nasıl koruduğuna, sadece çiftçisine değil elit/zengin tabakasına, ithalat ve ihracatçısına nasıl koruyucu destek sağladığına özellikle dikkat edilmelidir.

Dünyanın büyük insanlık ailesi için aslında çok küçük bir gezegen olduğu unutulmamalı; “Meksika’da bana ne!” denmemelidir.

Kaynaklar:

¹ Biofuel

² Yenilenebilir Enerji

³ Noam Chomsky, Geleceği Kurgulamak, Çev: Gökhan Fırat, İnkilap Kitabevi (2015).

4 U.S. Energy İnformation Administration

5 www.fmo.org.tr

8 Making biodiesel profitable

Yazan | 2017-06-12T01:33:00+00:00 Haziran 12th, 2017|Amerika|0 Yorum

Yazar Hakkında:

K.K.K’lığından emekli topçu kurmay albay. Kara Harp Okulu, Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun. 11 yıldan fazla süreyle NATO’da görev yaptı. Çok iyi seviyede Almanca ve İngilizce bilir. NATO, Harp Stratejisi, Küresel Siyaset, Küresel Terörizm konularında serbest yazar.

Bu analiz hakkında yorum yapmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: