Harp ve Strateji

Anasayfa/Harp ve Strateji

Harp ve strateji: Tarihten bugüne harpler ve harp stratejisi araştırmaları, strateji teorileri, doktrinler. Sun-Tzu stratejisi, Sun Tzu’dan starteji, Carl von Clausewitz’ten strateji dersleri, Savaş Üzerine, harp tarihi,

Biyolojik ve kimyasal savaş nedir? Korunma önlemleri nelerdir?

Biyolojik ve kimyasal savaş gerçeği Biyolojik ve kimyasal savaş tehdidi her geçen gün büyüyor. Biyolojik ve kimyasal silahlar kitle imha silahı olarak en eski çağlardan bugüne kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Gizlilik, topluca ölüm, panik ve sosyal patlamaya neden olma gibi klasik silahlara göre bir çok üstünlüğü olan biyolojik ve kimyasal silahların bugün ve gelecekte de devletler [...]

Yazan | 2017-05-19T13:10:58+00:00 Mayıs 19th, 2017|Harp ve Strateji|0 Yorum

Strateji sanatı: Müthiş stratejinin esasları ve uygulanması

Müthiş strateji sanatı nedir? Müthiş strateji sanatı çarpışmanın ötesine bakmak ve ileriyi hesaplamaktır. Müthiş stratejinin kapsamında yaptıklarınızın siyasi dalgalanmalarını ve uzun vadeli sonuçlarını da göz önünde bulundurursunuz. İnsanlara duygusal tepkiler vermek yerine, denetimi ele alırsınız, hareketlerinizi daha geniş boyutlu, daha ustaca ve daha etkili bir duruma getirirsiniz. Bırakın karşınızdakiler çarpışmaların dönüşlerine, dolambaçlarına takılsınlar ve minik [...]

Yazan | 2017-05-16T13:16:46+00:00 Mayıs 16th, 2017|Harp ve Strateji|0 Yorum

Hitler’in yönetim teknikleri: Nazi Partisi lideri Hitler ve yönetim teknikleri

Hitler'in yönetim teknikleri Hitler'in yönetim teknikleri üzerinde bir çok inceleme yapılmıştır. Hitler yönetiminin başlangıcı Ağustos 1934 tarihidir. Adolf Hitler, bu tarihe kadar Cumhurbaşkanı Hindenburg tarafından şansölyelikten azledilebilirdi. Ağustos 1934'te Hindenburg ölünce Adolf Hitler Cumhurbaşkanlığı ve Şansölyelik makamlarını birleştirme ve kendisini lider ya da önder (Führer) ilan etme fırsatını yakaladı. Nazilere göre bireyin hiç bir önemi yoktu. İnsandan [...]

Yazan | 2017-05-17T23:11:03+00:00 Mayıs 16th, 2017|Harp ve Strateji|0 Yorum

Güç nedir? Uluslararası ilişkilerde gücün kullanılması nasıl olur?

Güç nedir? Güç, topluluk içinde bir grup tarafından elde tutulan ve kamu kaynaklarının yönetimine ve toplum için politikaların uygulanmasına izin veren bir yetkidir. Politika ise, siyasal iktidarın edinildiği ve uygulandığı süreçtir. Güç; bir ulus, bir ordu veya bir topluluğun ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyelidir. Örneğin; Amerika Birleşik Devletler Başkanı başkanlığını sürdüren bir kişi, hükümet politikaları [...]

Yazan | 2017-05-19T13:58:43+00:00 Mayıs 16th, 2017|Harp ve Strateji|0 Yorum

Strateji teorisi: Strateji, yüksek strateji ve taktik uygulamalar

Clausewitz'e göre strateji teorisi, askeri strateji, yüksek strateji ve taktik uygulamalar nedir? Çağdaş stratejinin Clausewitz'ci stratejiden farklı yönleri var mıdır? Bir kararı stratejik yapan nedir? Strateji ne zaman önemlidir? Bu analizde fonksiyonel tanımlamadan başlanarak, her düzlemde stratejinin yapısı ve önemi ortaya konacaktır. Clausewitz’e göre strateji teorisi Clausewitz, anıtsal bir değer taşıyan Savaş Üzerine adı ile ünlü eserinde, [...]

Yazan | 2017-05-25T18:57:01+00:00 Mayıs 14th, 2017|Harp ve Strateji|0 Yorum

Yeni savaşlar: Yeni savaşların başlıca özellikleri ve dehşet verici etkileri

Devletler arasında görülen klasik savaşların nitelikleri II. Dünya Savaşı sonrasında değişmeye başladı. 'Yeni savaşlar' kavramı ortaya atıldı. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'da görülen savaş türlerine değişik tanımlar yakıştırıldı. Savaş kavramı, teorik olarak bilinen eski savaş tanımlamasından yeni savaşlar kavramına doğru değişmiş görünüyor. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemin en çok tartışılan [...]

Yazan | 2017-05-12T13:29:27+00:00 Mayıs 12th, 2017|Harp ve Strateji|0 Yorum

İngiliz stratejisi: İngiliz stratejisinin uluslararası politikaya etkileri

İngiliz stratejisi nedir? İngiliz stratejisi II. Dünya Savaşı sonuna kadar devletler arası politikanın şekillenmesine neden olmuştur.  Günümüzün süper gücü ABD'nin de tarihi 'İngiliz stratejisi'ni uygulamaya çalıştığına dair emareler var. İngiltere, 1939'da dünya karasal alanının dörtte birini, dünya nüfusunun ise beşte birini kontrol ediyordu. 50 yıl sonra, 1989'da Britanya Adası dışında kalan sömürgelerinin hiç bir önemi [...]

Yazan | 2017-05-04T12:13:13+00:00 Mayıs 4th, 2017|Harp ve Strateji|İngiliz stratejisi: İngiliz stratejisinin uluslararası politikaya etkileri için yorumlar kapalı

Caydırma politikası: Caydırma ve çevreleme politikaları

Caydırma politikası Caydırma politikası, temelde korkuya dayanır. Caydırmak korkutarak cesaret kırmaktır ve sık sık Soğuk Savaş'la ilişkilendirildiği halde, caydırıcılık uluslararası politikada yeni bir kavram değildir. Tarih boyunca, ülkeler başka ülkeleri saldırıdan caydırmak için ordular kurdular, ittifaklar yaptılar ve tehditler savurdular. Soğuk Savaşı istisnai yapan, iki rakip süper güç arasında savaşla sonuçlanmayan uzatmalı bir gerginlik dönemi [...]

Yazan | 2017-04-30T23:17:10+00:00 Nisan 29th, 2017|Harp ve Strateji|Caydırma politikası: Caydırma ve çevreleme politikaları için yorumlar kapalı

SWOT analizi: Stratejik karar vermede SWOT analizi tekniği

SWOT Analizi Başarılı bir rekabet ortamı oluşturmak için SWOT analizi tekniğini nasıl kullanacağınızı öğrenin. SWOT analizi, güçlü yönlerinizi ve zayıf yönlerinizi anlamak için kullanışlı bir tekniktir. Hem önünüze çıkan keşfedilmemiş fırsatları hem de karşı karşıya olduğunuz tehditleri tanımlamak için SWOT analizi kullanılabilir. SWOT analizi tekniği iş ortamında kullanılabilir. İş piyasanızda sürdürülebilir bir niş oluşturmanıza yardımcı olur. Kişisel [...]

Yazan | 2017-04-25T19:13:10+00:00 Nisan 24th, 2017|Harp ve Strateji|SWOT analizi: Stratejik karar vermede SWOT analizi tekniği için yorumlar kapalı

Güç dengesi teorisi nedir? Güç dengesi barışı korur mu?

Güç dengesi nedir? Güç dengesi, uluslararası ilişkiler teorisinde en eski ve en temel kavramlardan biridir. Bu modele göre, büyük güçler arasındaki askeri ve malzeme yeteneklerindeki dengesizlikler ve konsantrasyonlar kontrol edilmekte, bu suretle uluslararası sistemdeki büyük güçlerin hayatta kalmasını sağlamak için denge sağlanmaya çalışılmaktadır. Bir güç dengesi, rakip güçler arasındaki istikrar halidir. Uluslararası ilişkilerde, ülkeler arasındaki denge [...]

Yazan | 2017-05-14T17:07:43+00:00 Nisan 23rd, 2017|Harp ve Strateji|Güç dengesi teorisi nedir? Güç dengesi barışı korur mu? için yorumlar kapalı
Daha Fazla Analiz Yükleyin