//SWOT analizi: Stratejik karar vermede SWOT analizi tekniği

SWOT analizi: Stratejik karar vermede SWOT analizi tekniği

SWOT Analizi

Başarılı bir rekabet ortamı oluşturmak için SWOT analizi tekniğini nasıl kullanacağınızı öğrenin. SWOT analizi, güçlü yönlerinizi ve zayıf yönlerinizi anlamak için kullanışlı bir tekniktir. Hem önünüze çıkan keşfedilmemiş fırsatları hem de karşı karşıya olduğunuz tehditleri tanımlamak için SWOT analizi kullanılabilir. SWOT analizi tekniği iş ortamında kullanılabilir. İş piyasanızda sürdürülebilir bir niş oluşturmanıza yardımcı olur. Kişisel açıdan, fırsatlardan en iyi şekilde yararlanarak, yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Bu makalede, SWOT analiz tekniğini ticari bağlamda nasıl kullanacağınızı örneklerle açıklanacaktır.

Herkes dünyayı değiştirme düşüncesinde, fakat kendini değiştirmeyi düşünen kimse yok.” (Leo TOLSTOY)

İş ortamında SWOT Analizi

SWOT’u özellikle güçlü kılan şey, az bir analizle, önünüze çıkan eşsiz fırsatları ortaya çıkarmanıza, keşfetmenize yardımcı olmasıdır. Ve işinizin zayıf yönlerini anlayınca,  sizi her an hedef alacak tehditleri yönetebilir ve ortadan kaldırabilirsiniz.

Bundan daha fazlası, SWOT çerçevesini kullanarak kendinize ve rakiplerinize bakarak, kendinizi rakiplerinizden ayırt edebileceğiniz bir strateji hazırlamaya başlayabilirsiniz. Böylece pazarda başarılı bir şekilde yarışabilirsiniz.

Albert S. Humphrey’nin 1960’lı yıllarda ortaya çıkardığı SWOT analiz tekniği bugün de o zamanki kadar yararlıdır. SWOT analiz tekniğini iki şekilde kullanabilirsiniz:

 • İnsanların “strateji formülasyonunu” başlatmak için bir araya gelmelerine yardımcı olan basit bir buzkıran olarak,
 • Daha sofistike bir şekilde, ciddi bir strateji aracı olarak.

Güçlü ve zayıf yönler genellikle kuruluşunuzun içindedir. Fırsatlar ve tehditler ise genellikle dış etkenlerle ilgilidir. Bu nedenle, SWOT bazen İç-Dış Analiz olarak, SWOT Matrix de bazen bir IE Matrix olarak adlandırılır.

Stratejik karar verme tekniklerinden birisi olarak SWOT analizi, bir örgütün iç ve dış çevresinin gerçekçi olarak değerlendirilmesine olanak sağlayan bir analiz tekniğidir.

Analize ismini veren ‘SWOT’, aşağıdaki İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır:

 • S (Strength): Örgütün kuvvetli olduğu yönlerinin tespit edilmesidir.
 • W (Weakness): Örgütün zayıf olduğu yönlerin belirlenmesidir.
 • O (Opportunity): Örgütün büyümesi ve daha da başarılı olması için önüne çıkan fırsatların belirlenmesidir.
 • T (Threat): Örgütün karşı karşıya bulunduğu tehditlerin önceden saptanmasıdır.

SWOT analizi ile örgütün hem kendi iç durum değerlendirmesi, hem de kendi dışındaki dışındaki rakiplerin durumlarının analizi yapılabilir.

SWOT analizi örgütün kuvvetli taraflarını, zayıf taraflarını, önüne  çıkan yeni fırsatları ve tehditleri net olarak ortaya koyar.

 • Örgütün kendisini olduğundan fazla kuvvetli görmesi, gücünün yetmeyeceği projelere yönelmesine ve muhtemelen ‘kaybetmesine’ neden olacaktır.
 • Benzer şekilde, örgütün kendisini olduğundan daha zayıf görmesi, cesaretini kıracak, belirlediği hedeflere ulaşmasına -değerlendirme hatası nedeniyle-  engel olacaktır.

Günlük hayatta örgütün ya da kişinin önüne yeni fırsatlar her zaman çıkmaz. Örgütün büyümesi için  önüne çıkan fırsatların farkına varması, çıkan fırsatlardan ‘zamanında’ faydalanması gerekir.

Örgütün varlığını tehdit eden iç ve dış tehditler önceden belirlenmeli, uzmanlarca değerlendirilmeli, detaylı şekilde analiz edilmeli, elde edilen sonuçlara göre, iç ve dış tehditler örgüttün geleceği ile ilgili karar verirken, mutlaka dikkate alınmalıdır.

 

SWOT Analizi: Daha hızlı koşun!

Her sabah bir ceylan uyanır Afrika’da. Kafasında tek bir düşünce vardır: En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek; yoksa aslana yem olacaktır.

Her sabah bir aslan uyanır Afrika’da. Kafasında tek bir düşünce vardır: En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşabilmek. Yoksa açlıktan ölecektir.

İster aslan olun ister ceylan olun, hiç önemi yok. Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olmanız gerektiğini bilin. Hem de bir önceki günden daha hızlı koşuyor olmanız gerektiğini bilin.

Bir önceki günden daha hızlı koşmak gerekmektedir. Çünkü eğer aslansanız ve en yavaş koşan ceylanı bir önceki gün yakalamışsanız ve bugün bir ceylan yakalamak niyetindeyseniz, artık bilmelisiniz ki, en yavaş ceylan sizden daha hızlıdır. O halde düne göre hızınızı arttırmak gerekmektedir.

Yok eğer ceylansanız ve henüz aslana yem olmamışsanız, hızınızı düne göre mutlaka arttırmalısınız.  Çünkü sıra size gelmiş olabilir.

Yani hayat koşusunda devam edebilmenin tek şartı var: Dünden daha hızlı olabilmek!

Bakın bakalım şimdi kendi kendinize…Ondan, bundan şundan değil…Dünden daha hızlı mısınız?

 

Güçlü ve zayıf yönlerimizin farkına varmak

Kişi, sahip olduğu iyi veya kötü nitelikleri, duyguları, becerileri kendisi gözden geçirebilmelidir. Kendisini anlamalıdır. Buna “öz farkındalık ya da öz değerlendirme” de denir. Öz farkındalık mesleğinde başarıyı yakalayanların ortak özelliğidir. Çünkü öz farkındalık meslek yaşamımızda doğru beceriler geliştirmemize yardım eder.

Kişi “Ben kimim? İşleri niçin bu şekilde yapıyorum?” sorularını kendisine sormaktan çekinmemelidir. Bu analiz şekli, kişinin kendi hayatı ile ilgili olarak doğru seçimler yapmasına yardım eder.

Kişinin sorumluluk bilincini ve öz güvenini arttırır.

Eğer sahip olduğumuz yeteneklerin farkına varabilirsek, yeteneklerimizi tam anlamıyla kullanabilirsek ve bunları dünden daha iyi hale getirebilirsek hayatta başarılı olma olasılığımız artar.

Benzer şekilde eğer zayıf yönlerimizin neler olduğunu önceden bilirsek ve bu zayıf yönlerimizin yaptığımız iş üzerinde olumsuz etki yapmaması için önlem alırsak, başarılı olma olasılığımız artar.

SWOT analizi, öz farkındalık ve kişisel gelişim sağlama amacıyla kullanılan ve dünden daha iyi olmamıza, rakiplerimiz olan aslanlara yem olmamamıza yardım eden uluslararası bir tekniktir.

SWOT analizi tekniğinin esası

SWOT analizi tekniğinin esası ABD’de bulunan Stanford Üniversitesi’nde 1960’larda yapılan çalışmalara dayanır. Stanford Üniversitesi’nde yapılan uzun çalışma sürecinde en zengin 500 büyük ölçekli firmaya ait verilerden yararlanılmıştır. Araştırmada firmaların icra ettikleriyle, önceden hedefledikleri arasında %35 fark olduğu saptandı. Sapmanın nedeni, çalışanların yetersiz olması, buna rağmen firmaların ulaşmak istedikleri hedefin çok muğlak (belirsiz) olması değildi. Çalışanların çoğu o anda yapmakta oldukları görevleri, niçin yaptıkları konusunda herhangi bir fikre sahip değildi. ABD’de bulunan 500 en zengin firmaya ait verilerden elde edilen sonuçlardan faydalanılarak, SWOT analizi tekniği geliştirildi. Amaç, planlanan ile uygulama sonucu gerçekleşen arasındaki %35’lik farkın nedenlerini ortaya koymak, sorunun kaynağına inmekti.

SWOT analizinde kullanılan her bir adım üzerinde derin derin düşünülmeli, bunun için yeterince zaman harcanmalıdır. SWOT analizinde kullanılan kavramlarla ilgili alanların aceleyle doldurulması, analizin amacına hizmet etmez.

SWOT analizini yaparken şu soruları daima kendimize sormalıyız:

 • Kuvvetli olduğumuz tarafları nasıl ortaya çıkarır ve zayıf olduğumuz tarafları nasıl ortadan kaldırabiliriz?
 • Önümüze çıkan fırsatları nasıl maksimum seviyeye getirebiliriz?
 • Kendimizi tehditlere karşı nasıl koruyabiliriz?

SWOT analizinin en önemli özelliği onun değişkenliğidir. SWOT analizi hem iş hayatında hem de kişisel kararlarımızda aynı başarıyla kullanılabilir.

Analizinizi gerçekleştirmenize yardımcı olmak için ücretsiz çalışma sayfasını indirip yazdırabilir ve aşağıdaki soruları yanıtlayabiliriz.

Güçlü yönler

 • Kuruluşunuzun avantajları nelerdir?
 • Başkalarından daha iyi yapabilecekleriniz nelerdir?
 • Başkalarının sahip olmadığı ama sizin sahip olduğunuz düşük maliyetli kaynaklar nelerdir?
 • Piyasadaki insanlar, sizin güçlü yönleriniz olarak neleri görüyorlar?
 • Hangi faktörler sizin “indirimli satış olanağı” sağladığınız anlamına gelir?
 • Kuruluşunuzun rakiplerinizden farklı olarak sunduğu Eşsiz Satış Teklifi (Unique Selling Proposition/USP) nedir?

Güçlü yönlerinizi hem içeriden kendi perspektifinizden, hem de pazarınızdaki müşterileriniz açısından göz önünde bulundurun. Ayrıca, güçlü yönleri belirlemede zorluk çekiyorsanız, kuruluşunuzun özelliklerinin bir listesini yazmayı deneyin. Bunlardan bazıları umarım güçlü yönleriniz olur!

Güçlü taraflarınıza bakarken, onları rakiplerinizle ilişkili olarak düşünün. Örneğin, rakiplerinizin hepsi yüksek kaliteli ürünler sağlıyorsa, o zaman yüksek kaliteli bir üretim süreci, kuruluşunuzun pazarında bir güç olarak değerlendirilmemeli, bir zorunluluk olarak görülmelidir.

Zayıf yönler

 • Neyi iyileştirebilirsiniz?
 • Neden kaçınmalısınız?
 • Pazarınızdaki rakipleriniz hangi yönleriyle zayıf görünüyorlar?
 • Hangi faktörler size satış kaybettirebilir?

Yine, zayıf yönleri iç ve dış bakış açısıyla ele alalım: Sizin göremediğiniz zayıflıkları, rakipleriniz görebiliyor mu? Rakipleriniz sizden daha iyi ne yapabiliyor?

Şimdi gerçekçi olmak en iyisidir,SWOT analizi ile olabildiğince erkenden tatsız gerçeklerle yüzleşin!

Fırsatlar

 • Hangi iyi fırsatları fark edebiliyorsunuz?
 • Hangi eğilimlerin farkındasınız?

Faydalı fırsatlar şu şekildedir:

 • Geniş veya dar ölçekli olarak teknoloji ve piyasadaki değişimler.
 • Alanınızla ilgili hükümet politikasındaki değişiklikler.
 • Sosyal modellerdeki değişiklikler, nüfus profilleri, yaşam tarzı değişiklikleri vb.
 • Yerel etkinlikler.

Fırsatlara bakarken kullanışlı bir yaklaşım, güçlü yönlerinize bakmaktır. Bunların herhangi bir fırsat yaratıp yaratmadığını kendinize sorun. Alternatif olarak, zayıf yönlerinize bakın. Onları ortadan kaldırarak yeni fırsatlar yaratıp yaratamayacağınızı kendinize sorun.

Tehditler

 • Hangi engellerle karşılaşıyorsunuz?
 • Rakipleriniz ne yapıyor?
 • İşiniz, ürünleriniz veya hizmetleriniz için kalite standartları veya şartnameler değişiyor mu?
 • Değişen teknoloji, pozisyonunuzu tehdit ediyor mu?
 • Ödenemeyen borcunuz veya nakit akışı probleminiz var mı?
 • Zaaflarınızdan herhangi biri işinizi ciddi şekilde tehdit edebilir mi?

Kaynak:

¹ The Decision Book, Mikael Krogerus and Roman Tschaeppeler, 2011, Profile Books, London.

² MindTools

Ahmet Akın, (E) Topçu Kurmay Albay

Yazan | 2017-07-18T19:21:19+00:00 Nisan 24th, 2017|Harp ve Strateji|0 Yorum

Yazar Hakkında:

K.K.K’lığından emekli topçu kurmay albay. Kara Harp Okulu, Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun. 11 yıldan fazla süreyle NATO’da görev yaptı. Çok iyi seviyede Almanca ve İngilizce bilir. NATO, Harp Stratejisi, Küresel Siyaset, Küresel Terörizm konularında serbest yazar.

Bu analiz hakkında yorum yapmak ister misiniz?

%d blogcu bunu beğendi: