Bilgi Çağında Muhasebe Paradigması

Suat YILDIRIM Yeni çağlar yeni organizasyonlar ister." (Rowan GIBSON) Muhasebe, muhasebenin tarihi gelişimi ve bilgi çağında muhasebe paradigması konuları ekonomik çevrelerce yoğun olarak tartışılmaktadır. Bilgi Çağında Muhasebe Paradigması konusuna geçmeden evvel, muhasebenin genel tanımını yapmakta fayda var: Muhasebe nedir? Muhasebe, finansal karakterli, para ile ifade edilebilen işlem ve olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenerek raporlar halinde sunulması [...]