Think Tank kuruluşları: Küresel Think tank kuruluşları ve faaliyetleri

//Think Tank kuruluşları: Küresel Think tank kuruluşları ve faaliyetleri

Think Tank kuruluşları: Küresel Think tank kuruluşları ve faaliyetleri

Think Tank Kuruluşları

Dünyadaki ‘Araştırma ve Think Tank Kuruluşları’ uluslararası ilişkilerin politika ve akademik yönüyle ilgili olanlar için önemli iş olanakları sunmakta, küresel siyaseti yönlendirmektedir.  Çoğu tam gün çalışma isteyen Araştırma ve Think Tank Kuruluşlar’ında çalışmak isteyenlerin akademik kariyer idealleri olmamalıdır. Araştırma ve Think Tank Kuruluşları özel bağışlarla ya da vakıf özellikleriyle masraflarını karşılarlar. Çoğu Araştırma ve Think Tank Kuruluşları, uzman raporları, uluslararası konferanslar, basılı dergi veya kitap satışı yoluyla da gelir elde etmektedir. Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının ilgi alanları birbirinden farklıdır. ABD merkezli Araştırma ve Think Tank Kuruluşları ABD Dış Politikası veya ABD ulusal çıkarları üzerinde yoğunlaşmış durumdadır. İngiltere merkezli think tank kuruluşları da benzer fonksiyonu icra etmektedir.

Think Tank Kuruluşları’nın ideolojisi

Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının hiç bir siyasal partiyle veya ideolojiyle doğrudan bağlantıları yoktur. Yine de Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının çoğu politik spektrumun ya sağında veya solundadır. Araştırma ve Think Tank Kuruluşların yayınlarını okuyarak, web sitelerini inceleyerek bunlardan hangisinin politik görüş olarak size yakın olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Think Tank Kuruluşları’nın yapısı

Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının bazıları himayeleri  altında bulunan, kendi uzmanlık alanlarında araştırma yapan dünyaca ünlü bilim adamlarıyla çalışmayı tercih etmektedir.  Diğer araştırma kuruluşları, özellikle de büyük ölçekli olanlar fakülte mezunu veya master derecesine sahip olan genç araştırmacıları istihdam etmektedir.

Think Tank Kuruluşları’nda çalışacaklara uyarılar

Politikaya, kamu politikasına, uluslararası ilişkilerin teorik konularına çok ilginiz varsa, araştırma makalesi yazmayı seviyorsanız, politik tartışmalar ilginizi çekiyorsa, Araştırma ve Think Tank Kuruluşları sizin için ideal iş ortamlarıdır.

‘Öğretmek’ baskısı altında kalmadan think tank kuruluşları üniversite araştırmalarına yeni alternatifler sunar. Think tank kuruluşları aktüel politika için fikir savaşları platformu gibidir. Diğer açıdan bakınca, Araştırma ve Think Tank Kuruluşları bazılarına üniversite kalabalığından uzak, terk edilmiş insan hissi verebilir. Bazı master derecesindeki araştırmacılar, doktora seviyesindeki tecrübeli araştırmacılara göre daha az saygı görmelerinden şikayet ederler. Son olarak eğer siz çalışmalarınızın aktüel politika üzerindeki etkilerini hemen görmek istiyorsanız, hükumet kontrolü altında bulunan veya uluslararası kuruluşları tercih edebilirsiniz.

Tamamıyla araştırma odaklı olan Araştırma ve Think Tank Kuruluşları, sadece doktora yapmış araştırmacılarla çalışırlar. Bu tarz organizasyonlarda doktora derecesine sahip olmayanlar idari işlerde çalıştırılırlar. Araştırmacı yapılarından dolayı çoğu Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının çalışma çevresi, entellektüel düzeydedir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarında çalışmak için yazma ve araştırma yeteneği birinci derecede öneme haizdir. Bunun yanında bazı Araştırma ve Think Tank Kuruluşları stajyer de çalıştırmaktadır. Stajyerlik, genç araştırmacıların Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarında kendi yeteneklerini, akademik becerilerini test etmeleri açısından önemlidir.

ABD’deki Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının çoğu, hükümet merkezinin bulunması nedeniyle, Washington’da konuşlanmıştır. Bunun yanında bazı çok tanınan Araştırma ve Think Tank Kuruluşları New York ve California’da bulunmaktadır.

Aşağıdaki ABD ve İngiltere’de konuşlu bulunan Araştırma ve Think Tank Kuruluşlarının bir listesi yer almaktadır.

Think Tank Kuruluşlarının Dünyadaki Dağılımı

American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI)

1150 Seventeenth Street, NW

Washington, DC 20036

(202) 862-5800

İş başvurusu ve staj için: (202) 862-4881

www.aei.org

American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) muhafazakar yapısıyla tanınmaktadır. Hükümetin etkisi sınırlıdır. Özel bir girişimdir. Dış politika ve ulusal savunma konularına ağırlık vermektedir.

AEI staj programı öğrencilere Amerika’nın tanınmış ve önde gelen bilim adamlarıyla, siyaset bilimcileriyle, ekonomistleriyle ve dış politika uzmanlarıyla beraber çalışma, bugünün önde gelen kamu politikası sorunları üzerinde araştırma yapma  olanağı sunar. Enstitü eleştirel düşünme, burslar ve canlı bir tartışma ortamında araştırmacıları derin analizler yapmaya için teşvik eder.

Deneyimli lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve yeni mezunlar ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde staj için AEI’da kayıt yaptırabilirler.

————————————————————————————–

The Brookings Institution

1775 Massachusetts Avenue, NW

Washington, DC 20036

(202) 797-6096 veya 797-6000

İş başvurusu ve staj için: (202) 797-6096

www.brook.edu

Liberal görüşlere sahiptir. Brookings’in asıl amacı Amerikan Kuruluşlarının, hükümet programlarının, hükümetin kamu politikasının dünyadaki etkinliğini artırmaktır. Ekonomi, dış politika, hükümet ve sosyal bilimler alanlarında araştırma çalışmaları yapmaktadır. İlgi alanlarına giren konularda konferanslar ve seminerler düzenlemekte, ulaştığı sonuçları kamuoyu ile paylaşmaktadır. Aktiviteleri üç alanda yapılan çalışmalardan oluşmaktadır: iktisat, idari bilimler, ve dış politika konuları. Brookings, yukarıda belirttiğimiz alanlarda maaşsız olarak lisans ve lisansüstü öğrencilerine staj olanağı sağlar. Üniversite mezunları ile master derecesine sahip olanlar araştırmacı yardımcısı kadrolarına iş başvurusunda bulunabilirler. Brookings’te bilim kurulunda üyelik olanağı doktora öğrencilerine sağlanmaktadır.

————————————————————————————–

Carnegie Council for Ethics in International Affairs

Merrill House
170 East 64th Street
New York, NY 10065-7478

(212) 838-4120
(212) 752-2432 – Fax

info@cceia.org

http://www.carnegiecouncil.org/

Andrew Carnegie tarafından 1914’te ‘Council on Religion and International Affairs’ adıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren politik kararları kendi ahlaki ve dini etik değerleri kapsamında desteklemeye özen göstermiştir. Carnegie Council’e göre, dış politikanın etik değerler ile karşılıklı ilişkisi  önemlidir. Bu yüzden Carnegie Council seminerler, tartışma programları, dersler, düzenler. Kitap yayınları yapar. Broşürler dağıtır. Örnek olay incelemeleri yapar. Dar bir kadrosu vardır. Bu yüzden sadece lisansüstü öğrenim görmüşler için çalışma olanağı sunar. Stajyer öğrenciler Eylül-Haziran dönemi için kayıt yaptırabilirler. Staj yapanlara maaş ödenmez.

—————————————————————————————

The Project On Government Oversight (POGO)

1100 G Street, NW Suite 500
Washington, DC 20005

Phone: (202) 347-1122
Fax: (202) 347-1116

info@pogo.org

www.pogo.org

1981 yılında kurulmuş, bağımsız bir kuruluştur. Hükumet reformlarını, askeri harcamaları, savunma politikalarını, silah sistemlerini kendi muhbirleri vasıtasıyla gözlem altında tutar. Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasasından istifade eder. İyi bulduğu reformları ve satın almaları destekler. Rüşvet, kötü idare ve çıkar çatışmaları esas ilgi alanlarıdır. POGO hükumet işlerinde şeffaflıktan yanadır. Hesap verme sorumluluğuna ve hükumet işlerinin denetime tabi olmasına etik değer olarak inanır. Staj olanağı vardır. POGO kamu ve/veya idare hukuku için motivasyonu yüksek, ileri düzeyde yazma ve araştırma yeteneğine sahip  olan hukuk öğrencilerine ve genç avukatlara iş olanağı sunmaktadır.

Center for Strategic and International Studies (CSIS)

1616 Rhode Island Avenue, NW

Washington, DC 20036

Tel: 202.887.0200
Fax: 202.775.3199

webmaster@csis.org

https://www.csis.org/

Center for Strategic and International Studies (CSIS) 50 yıl önce, 1962’de David M. Abshire and Amiral Arleigh Burke tarafından Washington’da kurulmuştur. ABD’de karar vericilere rehber olmak için stratejik bilgi ve politika çözümleri üretir. Kongreye davet üzerine sunumlar yapar. Kar amacı gütmeyen, tarafsız, dünyanın en önde gelen uluslararası politika enstitüsüdür. Savunma ve güvenlik konularına öncelik verir. Tam zamanlı çalışan sayısı 220’dir. CSIS , sonbahar, ilkbahar ve yaz dönemlerinde olmak üzere, lisans, ileri seviyedeki öğrenciler ve kamu politikasında pratik deneyim kazanmak isteyenlerle, yeni mezunlara tam zamanlı ve yarı zamanlı staj olanağı sunar. Az sayıda stajyere burs verir.

The Century Foundation (TCF)

1333 H St, NW, 10th Floor
Washington, DC 20005

Phone: 202-387-0400
Fax: 212-535-7534

info@tcf.org

www.tcf.org

The Century Foundation ilerici, tarafsız bir think tank kuruluşudur. Adil ve yeni eğitim olanakları yaratmak, işçileri korumak, sosyal güvenlik ağını kuvvetlendirmek, teknoloji çağında eşitsizliği gidermek, ABD ve dünya genelinde istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmayı amaçlar.

1919 yılında ilerici iş lideri Edward Filene tarafından ‘Kooperatif Ligi’ olarak kuruldu. Daha sonraki yıllarda ismi ‘Twentieth Century Fund’ olarak değiştirildi. Araştırma merkezi 2000 yılında şimdiki adını aldı. TCF ülkenin en eski kamu politikası araştırma enstitülerinden biridir. Staj olanağı vardır.

—————————————————————————————-

The Conference Board, Inc.

845 Third Avenue
New York, New York 10022-6600
ABD
Tel: +1 212 759 0900
Müşteri Hizmetleri: +1 212 339 0345
Üyelik: +1 212 339 0230

customer.service@conferenceboard.org

http://www.conference-board.org/

The Conference Board 1916’da kurulmuş olan, kamu yararına çalışan, küresel, bağımsız iş üyeliği ve araştırma organizasyonudur. Tek amacı, dünyanın önde firmalarına iş dünyası ile ilgili pratik bilgiler sağlayarak, firmaların çağımızın baş edilemez sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktır. Ücretsiz staj olanağı vardır.

Council on Foreign Relations

The Harold Pratt House
58 East 68th Street
New York, NY 10065
Tel. +1.212.434.9400
Fax: +1.212.434.9800

communications@cfr.org

http://www.cfr.org/

The Council on Foreign Relations (CFR)  1922’de kurulmuştur. Çalışan sayısı 4000 civarındadır. Bağımsız, partiler üstü bir üyelik organizasyonu olup aynı zamanda think tank ve yayıncıdır. Bu fonksiyonları gereği CFR karmaşık sorunlarla boğuşulan dış politika dünyasında vazgeçilemez bir kaynak olarak öne çıkmaktadır. Foregin Affairs adlı dünyaca ünlü dergiyi yayımlar.

CFR, yeni mezunlar da dahil olmak üzere, araştırmayı sevenlere önemli kariyer olanakları sunar.

Chatham House

The Royal Institute of International Affairs
Chatham House
10 St James’s Square, London SW1Y 4LE
Tel: +44 (0)20 7957 5700
Fax: +44 (0)20 7957 5710
Email: contact@chathamhouse.org

http://www.chathamhouse.org

Chatham House, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’dür. Londra merkezlidir. 1920’de kurulmuş olan bağımsız bir politika enstitüsüdür. 150’den fazla tam zamanlı çalışanı vardır. Misyonu sürdürülebilir, güvenli, müreffeh ve adil bir dünya inşasına yardımcı olmaktır. Uluslararası ortakları ile birlikte yılda 300’den fazla konferans, çalıştay ve yuvarlak masa toplantıları düzenler. Chatham House kritik küresel, bölgesel ve ülkeye özgü sorunlar ve fırsatlarla ilgili olarak  bağımsız ve titiz analizler yapmaktadır. Üniversite mezunları veya yüksek lisans yapmış olanlar için staj olanağı vardır.

Adam Smith Institute (ASI)

Adam Smith Institute 23 Great Smith Street London SW1P 3BL United Kingdom

info@adamsmith.org

http://www.adamsmith.org

Adam Smith Enstitüsü dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından biridir. Pennsylvania Üniversitesi tarafından yapılan sıralamaya göre Adam Smith Enstitüsü İç Politika, Ekonomik Think Tank’ler arasında dünyada 3. sırada yer almaktadır. Kazanç amacı gütmez. Siyasi parti taraftarı değildir. Araştırma, yayıncılık, sosyal medya ve eğitim yoluyla serbest piyasa ekonomisi ve klasik liberal fikirleri teşvik etmek çalışır. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar için staj olanağı sunmaktadır.

İngiltere’deki Diğer Think Tank Kuruluşları

Bow Group

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ

http://www.bowgroup.org/

İngiltere’nin en eski Think Tank kuruluşlarından biridir. 1951’de kurulmuştur. Muhafazakardır. Sosyalizm karşıtıdır. Staj olanağı vardır.

——————————————————————————

Centre for European Reform

14 Great College Street, Westminster, London, SW1P 3RX

Tel: +44 (0) 20 7233 1199

info@cer.org.uk

http://www.cer.org.uk

Avrupa Birliği yanlısıdır. Avrupa Birliği’nin geleceğiyle ilgili tartışmaları teşvik eder. Staj olanağı vardır.

————————————————————————–

The Centre for Policy Studies (CPS)

57 Tufton Street, London, SW1P 3QL

Telephone Number: +44 (0) 207 222 4488
Fax Number: +44 (0)207 222 4388

Email: james@cps.org.uk

http://www.cps.org.uk

The Centre for Policy Studies’in misyonu ‘düşünülemeyeni düşünmek’tir. Sir Keith Joseph ve Margaret Thatcher tarafından 1974 yılında kurulmuştur. Politika Çalışmaları Merkezidir. Üniversite öğrencilerine altı haftalık staj olanağısunar.

The Institute for Public Policy Research(IPPR)

4th Floor, 14 Buckingham Street, London, WC2N 6DF

Tel: +44 (0)20 7470 6100
Fax: +44 (0)20 7470 6111
Email: info@ippr.org

http://www.ippr.org

Bağımsız think tank kuruluşudur. Amacı, İngiltere’de eğitim, ekonomi, sosyal ve politik bilimler, bilim ve teknoloji alanlarında araştırmalar yapmak, bu alanda çalışma yapan kamu kuruluşlarını desteklemektir.

—————————————————————————————-

ABD’deki Think Tank Kuruluşları Alfabetik Listesi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın politika belirlemesine yardımcı olan bazı think tank kuruluşları alfabetik olarak aşağıda sıralanmıştır. Her en kadar ABD Dışişleri Bakanlığı “Bu think tank kuruluşlarının görüşleri bizim görüşlerimizi yansıtmaz” dese bile, think tank kuruluşlarının genel olarak ABD yönetimi üzerindeki etkilerinin büyük olduğuna inanılmaktadır.

Dünyadaki Top 30 “Think Tank”

 1. Brookings Institution — United States
 2. Chatham House — İngiltereRoyal Institute of International Affairs
 3. Carnegie Endowment for International Peace — ABD
 4. Council of Foreign Relations — ABD
 5. Center for Strategic and International Studies (CSIS) — ABD
 6. RAND Corporation — ABD
 7. Amnesty International — İngiltere
 8. Transparency International — Almanya
 9. International Crisis Group (ICG) — Belçika
 10. Peterson Institute for International Economics
 11. German Institute for International and Security Affairs — GermanyStiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
 12. International Institute for Strategic Studies (IISS) — ABD
 13. Heritage Foundation — ABD
 14. Cato Institute — ABD
 15. Woodrow Wilson International Center for Scholars — ABD
 16. Bruegel — Belçika
 17. American Enterprise Institute — ABD
 18. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) — İsveç
 19. Center for American Progress — ABD
 20. Adam Smith Institute — İngiltere
 21. Carnegie Moscow Center – Rusya
 22. Human Rights Watch — ABD
 23. Centro de Estudios Públicos (CEP) — Şili
 24. Institute of World Economy and International Relations (IMEMO) — RussiaRussian Academy of Sciences
 25. Center for Social and Economic Research (CASE) — Polonya
 26. African Economic Research Consortium — Kenya
 27. Fundação Getulio Vargas — Brezilya
 28. Chinese Academy of Social Sciences (CASS) — Çin
 29. Polish Institute of International Affairs (PISM) — Polonya
 30. Fraser Institute — Kanada

Batı Avrupa Top 50 “Think Tank”

 1. Chatham House — İngiltereRoyal Institute of International Affairs
 2. Amnesty International — İngiltere
 3. Transparency International — Almanya
 4. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) — İsveç
 5. International Crisis Group (ICG) — Belçika
 6. Centre for European Policy Studies (CEPS) — Belçika
 7. International Institute for Strategic Studies (IISS) — İngiltere
 8. Bruegel — Belçika
 9. Adam Smith Institute — İngiltere
 10. World Economic Forum — İsviçre
 11. Friedrich Ebert Foundation (FES) — Almanya
 12. French Institute of International Relations (IFRI) — Fransa
 13. German Institute for International and Security Affairs — GermanyStiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
 14. Clingendael, Netherlands Institute of International Relations — Netherlands
 15. German Council on Foreign Relations (DGAP) — Almanya
 16. Centre for Economic Policy Research (CEPR) — İngiltere
 17. European Council on Foreign Relations (ECFR) — İngiltere
 18. Konrad Adenauer Foundation (KAS) — Almanya
 19. Kiel Institute for the World Economy — Almanya
 20. IDEAS, London School of Economics — İngiltere
 21. Civitas: Institute for Study of Civil Society — İngiltere
 22. Carnegie Europe — BelçikaCarnegie Endowment for International Peace
 23. Overseas Development Institute (ODI) — İngiltere
 24. Peace Research Institute Oslo (PRIO) — Norveç
 25. Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI) — Fransa
 26. European Union Institute for Security Studies (EUISS) — Fransa
 27. Royal United Services Institute (RUSI) — İngiltere
 28. Bertelsmann Foundation — Almanya
 29. Danish Institute for International Studies (DIIS) — Danimarka
 30. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) — İspanya
 31. European Centre for Development Policy Management (ECDPM) — Hollanda
 32. Instituto Affari Internazionali (IAI) — İtalya
 33. Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona — İspanya
 34. Centre for European Studies — Belçika
 35. Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) — Norveç
 36. Heinrich Böll Stiftung — Almanya
 37. Ecologic Institute — Almanya
 38. Egmont InstituteRoyal Institute for International Relations
 39. Timbro — İsveç
 40. Friedrich Naumann Foundation — Almanya
 41. Demos — United Kingdom
 42. Centre for European Reform — İngiltere
 43. Centre for Policy Studies — İngiltere
 44. European Policy Centre (EPC) — Belçika
 45. Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) — İspanya
 46. Institute for Public Policy Research (IPPR) — İngiltere
 47. German Development Institute — AlmanyaDeutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)
 48. Real Instituto Elcano — İspanya
 49. Fondation pour l’Innovation Politique — Fransa
 50. Istituto Bruno Leoni — İtalya

Orta Doğu Top 30 “Think Tank”

 1. Carnegie Middle East Center — Lübnan
 2. Gulf Research Center (GRC) — Birleşik Arap Emirlikleri
 3. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies — Mısır
 4. Institute for National Security Studies (INSS) — IsrailEski adıyla “Jaffee Center for Strategic Studies, Tel Aviv Üniversitesi
 5. Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) — Türkiye
 6. Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) — Türkiye
 7. Begin Sadat Center for Strategic Studies — Israil
 8. Al-Jazeera Center for Studies — Katar
 9. Brookings Doha Center — Katar
 10. Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS) — Fas
 11. Center for Strategic Studies — Ürdün
 12. RAND-Qatar Policy Institute — Katar
 13. Association for Liberal Thinking — Türkiye
 14. Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies — Israil
 15. Emirates Center for Strategic Studies and Research — Birleşik Arap Emirlikleri
 16. Center of Arab Women for Training and Research — Tunus
 17. Egyptian Council for Foregin Affairs (ECFA) — Mısır
 18. Kuwait Center for Strategic Studies— Kuveyt
 19. Arab Thought Forum — Ürdün
 20. Lebanese Center for Policy Studies — Lübnan
 21. Issam Fares Center for Public Policy and International Affairs (IFI) — LebanonAmerican University of Beirut
 22. Dubai School of Government — Birleşik Arap Emirlikleri
 23. Rabin Center for Israeli Studies — İsrail
 24. Israel-Palestine Center for Research and Information — Palestinian Authority
 25. 2Egyptian Center for Economic Studies — Mısır
 26. Israel Democracy Institute — İsrail
 27. European Stability Initiative — Türkiye
 28. Institut Amadeus — Fas
 29. Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace — Israil

Jerusalem Center for Public Affairs — İsrail

Öncü “Think Tank”ler

En yenilikçi politika ve fikirleri üreten ilk 10 düşünce kuruluşu aşağıda listelenmiştir.

 1. Carnegie Endowment for International Peace — ABD
 2. Brookings Institution — United States
 3. Peterson Institute for International Economics — ABD
 4. Council on Foreign Relations — ABD
 5. International Crisis Group (ICG) — Belçika
 6. Cato Institute — ABD
 7. Heritage Foundation — ABD
 8. Center for American Progress — ABD
 9. European Council on Foreign Relations (ECFR) — İngiltere
 10. Center for Strategic and International Studies — ABD

Ağır taşlar

Dünya çapında kamu politikası üzerinde büyük etkiye sahip ilk 10 düşünce kuruluşu aşağıdadır:

Politika Yapıcı “Think Tank”ler

Büyük ölçüde politika odaklı çalışan kamu politikası araştırma kuruluşlarından ilk 10 tanesi aşağıdadır:

 1. Brookings Institution — ABD
 2. RAND Corporation — ABD
 3. Carnegie Endowment for International Peace — ABD
 4. Amnesty International — İngiltere
 5. Center for Strategic and International Studies (CSIS) — ABD
 6. Cato Institute — ABD
 7. Bruegel — Belçika
 8. International Crisis Group (ICG) — Belçika
 9. Peterson Institute for International Economics — ABD
 10. Council on Foreign Relations — ABD

Medya Uzmanı Top 10 “Think Tank”

İnternet ve basılı medyayı çok iyi kullanarak programlarını ve araştırmalarını kamuoyu ile paylaşan ve kamuoyunu etkileyen ilk 10 düşünce kuruluşu aşağıdadır:

Yandaş Düşünce Kuruluşları

Politik partilere taraf olan ilk 10 düşünce kuruluşu şunlardır:

 1. Konrad Adenauer Foundation (KAS) — Germany Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU)
 2. Friedrich Ebert Foundation (FES) — GermanySosyal Demokrat Parti (SPD)
 3. Heinrich Böll Stiftung — GermanyBündnis 90/Yeşiller (İttifak ’90/Yeşiller)
 4. Demos — United Kingdomİşçi Partisi
 5. Centre for Policy Studies — United KingdomMuhafazakar Parti
 6. Friedrich Naumann Foundation — GermanyHür Demokrat Parti (FDP)
 7. Robert Schuman Foundation — LuxembourgAvrupa Halk Partisi (EPP) ve Avrupa çapında Hristiyan Demokrat partileri
 8. Hanns Seidel Foundation — GermanyBavyera Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU)
 9. Centre for European Studies — BelgiumAvrupa Halk Partisi (EPP), Avrupa Birliği
 10. Progessive Policy Institute (PPI) — United StatesDemokratik Parti

Üniversitelere Bağlı Düşünce Kuruluşları

Üniversitelerle bağlantılı olan düşünce kuruluşlarından 10 tanesi aşağıdadır:

 1. Belfer Center for Science and International Affairs — ABDHarvard Üniversitesi
 2. Hoover Institution — ABDStanford Üniversitesi
 3. Center for International Development — ABDHarvard Üniversitesi
 4. IDEAS — İngiltereLondon School of Economics and Political Science
 5. Earth Institute — ABDColumbia Üniversitesi
 6. Center for Transatlantic Relations — ABDSchool of Advanced International Studies, Johns Hopkins Üniversitesi
 7. Center for International Security and Cooperation (CISAC) — ABDStanford Üniversitesi
 8. Mercatus Center — ABDGeorge Mason Üniversitesi
 9. Institute of Development Studies — İngiltereSussex Üniversitesi
 10. Center for International Studies and Research (CERI) — FransaSciences Po

 

Ahmet AKIN, (E) Topçu Kurmay Albay

Yazan | 2017-08-05T10:52:13+00:00 Ağustos 2nd, 2017|Ekonomi|Think Tank kuruluşları: Küresel Think tank kuruluşları ve faaliyetleri için yorumlar kapalı

Yazar Hakkında:

K.K.K’lığından emekli topçu kurmay albay. Kara Harp Okulu, Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun. 11 yıldan fazla süreyle NATO'da görev yaptı. Çok iyi seviyede Almanca ve İngilizce bilir. NATO, Küresel Siyaset, Küresel Terörizm konularında serbest yazar.
%d blogcu bunu beğendi: